RONDOM Rouw en Verlies

​Begeleiding tijdens ziekzijn
en rondom overlijden

Heeft u een ernstige levensbedreigende ziekte en u bent zich bewust van de eindigheid van het leven? Dan is het fijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat. Over uw leven en uw verdriet, uw angst of hoe u uw ziekte beleeft. Over wat u vreugde brengt en bracht en dankbaarheid of over het mogelijk naderende afscheid. Begeleiding maakt het mogelijk dat u zich in alle rust en zo goed als mogelijk kunt voorbereiden op uw levenseinde. Daarbij heeft u zelf altijd de regie. Erover praten wil nog niet meteen zeggen dat het overlijden ook aanstaande is. Mensen die gaan sterven, kan ik helpen de laatste fase van het leven gemakkelijker en dragelijker te maken.

Psychosociale Hulpverlening

In de periode van ziekzijn en rondom een overlijden kan ik mensen en hun dierbaren psychosociale hulp verlenen. Dat doe ik door ze te begeleiden bij psychische, emotionele en sociale gevolgen, die worden ervaren binnen een gezin of familie, in andere relaties en op het werk.

Soms is het gemakkelijker om over zulke dingen te praten met een professionele, betrokken buitenstaander, die zich heeft gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een levensbedreigende ziekte.

Emotionele hulp

RONDOM Rouw en Verlies

Als u net heeft gehoord dat u een levensbedreigende ziekte heeft, is de dood wel het laatste waar u aan wilt denken. Misschien gaat u een zwaar behandeltraject in en is de kans dat u zult sterven maar klein. Of misschien is uw ziekte op termijn dodelijk, maar kunt u nog jarenlang genieten van een kwalitatief hoogwaardig leven. De klap is groot als artsen u vertellen dat u niet lang meer zult leven.
Wat uw situatie ook is, professionele begeleiding kan u helpen om deze weg op uw eigen manier te beleven. Wie mogelijk gaat overlijden als gevolg van een ziekte verdient de best mogelijke begeleiding op sociaal-emotioneel en spiritueel gebied. Het is een fase waarin u zult terugkijken op het leven en de waardevolle momenten die u heeft meegemaakt. Maar ook een tijd waarin u de balans opmaakt. Wat heeft uw leven betekent? Waarover bent u tevreden en waarvan heeft u spijt of wat is nog onafgewerkt en wat zou u nog willen doen? Soms is het gemakkelijker om over zulke dingen te praten met een professionele, betrokken buitenstaander. Iemand die zich heeft gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een levensbedreigende ziekte die misschien komen te overlijden.

Informatieve hulp

RONDOM Rouw en Verlies

Gedurende een periode waarin iemand te maken krijgt met een levensbedreigende ziekte bied ik als begeleider zowel informatieve als emotionele hulp. U kunt met mij praten over uw gevoelens, pijn en angst. Met een luisterend oor steun ik u bij uw eigen ziekte- en rouwproces.
Door u goede informatie te geven, help ik met keuzes die u tijdens het verloop van het ziekteproces en mogelijk levenseinde kunt maken. Over de manier waarop u de zorg tijdens uw ziekte wilt regelen en de mogelijkheden die er zijn om op een rustige en menswaardige manier te sterven. Ik kan u vertellen over pijnbestrijding, palliatieve sedatie of euthanasie. Wie mag van u beslissingen nemen als u dat eventueel zelf niet meer kunt? Wilt u thuis sterven of in een hospice? Ik adviseer u graag over de praktische zaken die u tegenkomt in een emotionele periode.

​Uw dierbaren

De mensen om u heen hebben hun eigen gedachten en vragen en soms is het moeilijk om met elkaar te praten over het rouwproces dat u en uw naasten als gevolg van de levensbedreigende ziekte doormaken. Ik kan dan een verbindende schakel zijn. Ik kan uw naasten helpen met hun emoties en vrijblijvend hulp bieden in de communicatie met zorgverleners. U zult merken dat er een heel zorgnetwerk om u heen ontstaat, dat onder andere bestaat uit artsen, wijkverpleegkundigen en palliatieve zorgverleners.

​Het gezin en een levensbedreigende ziekte

Een ernstige levensbedreigende ziekte van een gezinslid, van een van de ouders of van een kind, heeft invloed op het hele gezin. Goede begeleiding en opvang van de ouders zorgt dan voor een veilige en warme omgeving voor de kinderen. Als ouders de ruimte hebben om met elkaar in dialoog te blijven over de situatie die is ontstaan, kunnen onduidelijkheden zoveel mogelijk weggenomen worden. Door goede begeleiding ervaren zij ook ruimte om hun kinderen te kunnen opvangen. Hulp van een professional kan ouders helpen er voor hun kinderen te zijn. Daarbij is het van belang om rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Wat vertel je de kinderen en hoe doe je dat? Hoe betrek je ze bij het proces, bij de laatste levensfase of rondom het levenseinde? Als professional ondersteun ik gezinnen die hiermee te maken krijgen.

RONDOM Rouw en Verlies

Werkwijze

Als coach, gediplomeerd stervensbegeleider, rouw- en verliesbegeleider werk ik in de gemeente Montferland, de Liemers en omliggende regio. Ik kom graag bij u voor een kennismakingsgesprek. Samen nemen we wat vragen door, zodat ik een beeld krijg van uw huidige situatie en uw behoeften. Ik praat met u over uw ziekte en levensverwachting, op wie u in uw naaste omgeving mag rekenen en wat u van mij als begeleider in de laatste levensfase verwacht. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Als die er is, kunnen we afspreken waarmee ik u help en hoe vaak. Uw persoonlijke wensen zijn daarbij de basis. Daarna kijken we steeds opnieuw wat u nodig heeft en geven we invulling aan onze gezamenlijke tijd. Informatie over vergoedingen voor begeleiding in deze fase vindt u op de pagina

RONDOM Rouw en Verlies