RONDOM Rouw en Verlies

Ondersteuning en
Therapeutische begeleiding

Ondersteuning en Therapeutische begeleiding bij rouw en verlies

Als rouw en verliesbegeleider volg ik een heel individueel pad omdat ieder rouwproces op een heel eigen manier wordt beleefd. Ik begeleid en heb oog en aandacht, zonder enig oordeel, voor iedere unieke persoon en situatie.

In deze persoonlijke aandacht fungeer ik als luisterend oor, ik hou een spiegel voor en probeer met een stukje psycho-educatie het rouwproces te normaliseren. Rouw is tenslotte geen ziekte maar een zeer menselijk en emotioneel proces waar iedereen in het leven in meer of mindere mate mee te maken krijgt.

Samen ontdekken we wat nodig is om uiteindelijk te kunnen zeggen; “ik kijk lichter naar de toekomst en aanvaard wie of wat mij is ontvallen”. De eigen regie over de voortgang van het begeleidingstraject ligt bij de cliënt.

Als coach, gediplomeerd stervensbegeleider, rouw- en verliesbegeleider werk ik in de gemeente Montferland, De Liemers en omliggende regio. Tijdens een kennismakingsgesprek nemen we wat vragen door, zodat ik een beeld krijg van uw huidige situatie en uw behoeften. Ik praat met u over uw verwachtingen ten aanzien van mijn begeleiding. Het is belangrijk dat er een wederzijdse klik is. Uw persoonlijke wensen zijn daarbij de basis. Daarna kijken we steeds opnieuw wat u nodig heeft en geven we invulling aan onze gezamenlijke tijd. Informatie over vergoedingen voor begeleiding in deze fase vindt u op de pagina Tarieven en vergoeding

Psychosociale Hulpverlening

Als rouw- en verliesbegeleider ben ik ervaren en geschoold en kan ik mensen en hun dierbaren psychosociale hulp verlenen. Dat doe ik door ze te begeleiden bij psychische, emotionele en sociale gevolgen, die worden ervaren binnen een gezin of familie, in andere relaties en op het werk. Indien er sprake is van stagnerende rouw kan ik verwijzen voor passende therapie.

Soms dragen cliënten herinneringen, ervaringen met zich mee die telkens hevige spanningen teweegbrengen en die in de weg staan tijdens het proces van rouwen . Door dan EMDR of EFT toe te passen lukt het om deze spanning van een moment of emotie te verminderen waardoor het rouwproces met minder spanning doorleefd kan worden. Voor het inzetten van beide interventies ben ik bekwaam en kan het op maat individueel inzetten.

Deze mensen kunnen baat hebben bij:

EMDR

Een relatief kortdurende vorm van traumabehandeling zoals EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) of wel met deze interventie vervaagt een herinnering en pijnlijke emotie die aan deze herinnering is gekoppeld.

Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de werkzaamheid van EMDR is, dat het terugdenken aan een nare herinnering in combinatie met het maken van oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van mijn vingers, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en de naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven.

Of

EFT (Emotional Freedom Techniques)

Een techniek die oude Chinese wijsheden combineert met moderne cognitieve therapie en lichamelijke stimulatie. Tijdens een sessie wordt een(emotionele) stressreactie geactiveerd en wordt tegelijkertijd een rustgevend signaal aan je lichaam gegeven en herprogrammeert het brein. Je hele systeem krijgt zo een reset. De gebieden waar een te hoge prikkelactiviteit is, worden gekalmeerd. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens en belastende herinneringen beter verwerkt worden.

Eenvoudiger; wanneer je EFT toepast klop/tik/tap je met twee vingers op meridiaan- punten op je hoofd en romp terwijl je er korte zinnen bij uitspreekt. Tijdens een sessie activeer je je(emotionele) stressreactie en geef je tegelijkertijd een rustgevend signaal aan je lichaam en her programmeer je je brein. Je hele systeem krijgt zo een reset. Het werkt beter dan praten en pillen en is bij uiteenlopende hulpvragen effectief.

Het rouwproces kan daarna makkelijker een natuurlijk beloop hebben.

Naast deze interventies maak ik gebruik van schrijfoefeningen, oefeningen gericht op cognitieve gedragstherapie, creatieve oefeningen of oefeningen in spelvorm.

In de begeleiding rondom de laatste levensfase
Emotionele hulp

Als u net heeft gehoord dat u een levensbedreigende ziekte heeft, is de dood wel het laatste waar u aan wilt denken. De klap voor u en uw naasten is groot als artsen u deze mededeling doen. Misschien gaat u een zwaar behandeltraject in en is de kans dat u zult sterven maar klein. Of misschien is uw ziekte op termijn dodelijk, maar kunt u nog jarenlang genieten van een kwalitatief hoogwaardig leven. Of als u of uw naaste een ernstige (chronische) ziekte heeft, veranderen er heel veel dingen in uw leven waarmee u moet leren leven. Ingrijpende veranderingen maar ook dagelijkse dingen die veel impact hebben op je leven en de kwaliteit ervan.
Wat uw situatie ook is, professionele begeleiding kan u helpen om deze weg op uw eigen manier te beleven. Wie mogelijk gaat overlijden als gevolg van een ziekte of zijn naasten, verdient de best mogelijke begeleiding op sociaal-emotioneel en spiritueel gebied. En dit geldt ook wanneer uw leven zo verandert ten gevolge van een ernstige (chronische ziekte) die u zelf doormaakt of uw naaste. Het is een fase waarin u zult terugkijken op het leven en de waardevolle momenten die u heeft meegemaakt. Maar ook een tijd waarin u de balans opmaakt. Wat heeft uw leven betekent of wat betekent uw leven? Waarover bent u tevreden en waarvan heeft u spijt of wat is nog onafgewerkt en wat zou u nog willen doen?

Soms is het gemakkelijker om over zulke dingen te praten met een professionele, betrokken buitenstaander. Iemand die zich heeft gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een ernstige en/of levensbedreigende ziekte, die misschien komen te overlijden.

 

Informatieve hulp

Gedurende een periode waarin iemand te maken krijgt met een ernstige (chronische) levensbedreigende ziekte,  bied ik als begeleider zowel informatieve als emotionele hulp. U kunt met mij praten over uw gevoelens, pijn en angst. Met een luisterend oor steun ik u bij uw eigen ziekte- en rouwproces.
Door u goede informatie te geven, help ik met keuzes die u tijdens het verloop van het ziekteproces en mogelijk levenseinde kunt maken. Over de manier waarop u de zorg tijdens uw ziekte wilt regelen en de mogelijkheden die er zijn om op een rustige en menswaardige manier te sterven. Ik kan u vertellen over pijnbestrijding, palliatieve sedatie of euthanasie. Wie mag van u beslissingen nemen als u dat eventueel zelf niet meer kunt? Wilt u thuis sterven of in een hospice? Ik adviseer u graag over de praktische zaken die u tegenkomt in een emotionele periode.

RONDOM Rouw en Verlies