RONDOM Rouw en Verlies

Aanbod en tarieven

Tarieven voor begeleiding bij rouw en verlies

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Gebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens waar je bij momenten even niet weet wat je er mee aan moet en waarbij hulp en begeleiding wenselijk kan zijn en waarbij het fijn kan zijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat

Begeleiding in rouw en verlies

Telefonische intake / kennismaking, maken van een vervolgafspraak
kosteloos, max 1 uur

Vervolggesprekken, emotionele en/of adviserende ondersteuning
€ 75,- per gesprek (incl. reiskosten < 20 km)

Voor mensen met een kleine beurs is het ook mogelijk om begeleiding te ontvangen. Hierover kunnen vooraf afspraken gemaakt worden m.b.t. het aantal gesprekken, kosten en betaling.

Mijn dienst verlening voor bedrijven en hun werknemers

Rouwbegeleiding voor werknemers

Ik bied rouw- en verliesbegeleiding voor werknemers. Mijn ervaring is dat werknemers het waarderen als hun werkgever rouwbegeleiding aanbiedt. De werknemer voelt zo meer betrokkenheid en erkenning van zijn of haar organisatie en dit bevordert de re-integratie van de werknemer in de werksituatie.

Lezingen en trainingen over verliesverwerking

Voor organisaties verzorg ik lezingen, workshops en trainingen over het omgaan met verliesverwerking en rouwbegeleiding zoals bijvoorbeeld: “hoe om te gaan met een collega die zelf of in zijn naaste omgeving te maken heeft met een levensbedreigende ziekte of een verlies”. Of lezingen over Rouw en verlies bij; dementie, verstandelijke beperking, psychiatrie, NHA(Niet Aangeboren Hersenletsel), kinderen, na suïcide.

Tarieven voor Rouw- en verliesbegeleiding / bedrijven

Lezingen en trainingen over rouw- en verliesverwerking
€ 95,- per uur (incl. reiskosten < 20 km)
Begeleiding en ondersteuning bij Rouw en Verlies
€ 75,- per uur (incl. reiskosten < 20 km)

Alle prijzen zijn inclusief btw.
​Reisafstanden meer dan 20 km € 0,19 per km

Vergoedingen

​Er zijn mogelijkheden om een vergoeding te krijgen voor begeleiding tijdens de laatste levensfase, de terminale fase en voor begeleiding bij rouw en verlies als nabestaande.

Vergoeding voor begeleiding tijdens de laatste levensfase
Ik ben geregistreerd lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), VPMW (Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk) en van de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Omdat ik geregistreerd lid ben is het mogelijk, wanneer u aanvullend verzekerd bent, dat een gedeelte van de begeleiding in de laatste levensfase vergoed wordt. Dit is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor deze vergoeding dan wil ik dit graag samen met u uitzoeken.

Vergoeding voor begeleiding tijdens de terminale fase
​​Vanuit een Persoonsgebonden budget (PGB) kan terminale zorg vergoed worden. Dit kan door een PGB voor palliatief terminale zorg aan te vragen. Dit is mogelijk als uw behandelend (huis)arts vaststelt dat de levensverwachting minder dan drie maanden is (terminaliteitsverklaring). Als uw eigen budget u te weinig ruimte biedt voor het inkopen van palliatieve zorg, is het mogelijk om hier extra budget voor aan te vragen. Met de terminaliteitsverklaring vraagt u het extra budget aan bij het zorgkantoor. Daarvoor is ook een eenvoudig budgetplan voor de palliatieve zorg nodig. Dit budgetplan kan ik samen met u opstellen.

Vergoeding voor begeleiding aansluitend aan de uitvaart
Wanneer u behoefte heeft aan een adviserend, ondersteunend gesprek bij rouw en verlies aansluitend aan de uitvaart, gaat dit in overleg met uw uitvaartbegeleider. Mogelijk wordt dit vergoed vanuit uw uitvaartverzekering. Als u wilt weten of u in aanmerking komt voor deze vergoeding dan wil ik dit graag samen met u uitzoeken.

Vergoeding voor begeleiding bij rouw en verlies
​Doordat ik geregistreerd lid ben van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en de VPMW (Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk), is het mogelijk, wanneer u aanvullend verzekerd bent, dat een gedeelte van de begeleiding bij rouw en verlies vergoed wordt. Dit is afhankelijk van uw aanvullend pakket. Samen met u kan ik uitzoeken of u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komt.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter verplicht de werkgever om er samen met de werknemer en de arbodienst voor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer en de werknemer moet hieraan meewerken.
Wanneer u worstelt met gevoelens van rouw en verlies na overlijden van uw naaste, kan terugkeren in de werksituatie als een te hoge drempel worden ervaren. Ik kan in overleg gaan met uw werkgever. Met mijn begeleiding proberen we re-integratie op de werkplek weer mogelijk te maken.

RONDOM Rouw en Verlies