RONDOM Rouw en Verlies

Aanbod en tarieven

Tarieven voor begeleiding bij rouw en verlies

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Gebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens waar je bij momenten even niet weet wat je er mee aan moet en waarbij hulp en begeleiding wenselijk kan zijn en waarbij het fijn kan zijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat

begeleiding bij rouw en verlies

Tarieven voor bedrijven

Ik bied rouw- en verliesbegeleiding voor werknemers. Mijn ervaring is dat werknemers het waarderen als hun werkgever rouwbegeleiding aanbiedt. De werknemer voelt zo meer betrokkenheid en erkenning van zijn of haar organisatie en dit bevordert de re-integratie van de werknemer in de werksituatie. Voor organisaties verzorg ik lezingen, workshops en trainingen

Voor Bedrijven

Begeleiding in rouw en verlies

Telefonische intake / kennismaking, maken van een vervolgafspraak
kosteloos, max 1 uur

Vervolggesprekken, emotionele en/of adviserende ondersteuning
€ 75,- per gesprek (incl. reiskosten < 20 km)

Voor mensen met een kleine beurs is het ook mogelijk om begeleiding te ontvangen. Hierover kunnen vooraf afspraken gemaakt worden m.b.t. het aantal gesprekken, kosten en betaling.

Mijn dienst verlening voor bedrijven en hun werknemers

Rouwbegeleiding voor werknemers

Ik bied rouw- en verliesbegeleiding voor werknemers. Mijn ervaring is dat werknemers het waarderen als hun werkgever rouwbegeleiding aanbiedt. De werknemer voelt zo meer betrokkenheid en erkenning van zijn of haar organisatie en dit bevordert de re-integratie van de werknemer in de werksituatie.

Lezingen en trainingen over verliesverwerking

Voor organisaties verzorg ik lezingen, workshops en trainingen over het omgaan met verliesverwerking en rouwbegeleiding zoals bijvoorbeeld: “hoe om te gaan met een collega die zelf of in zijn naaste omgeving te maken heeft met een levensbedreigende ziekte of een verlies”. Of lezingen over Rouw en verlies bij; dementie, verstandelijke beperking, psychiatrie, NHA(Niet Aangeboren Hersenletsel), kinderen, na suïcide.

Tarieven voor Rouw- en verliesbegeleiding / bedrijven

Lezingen en trainingen over rouw- en verliesverwerking
€ 95,- per uur (incl. reiskosten < 20 km)
Begeleiding en ondersteuning bij Rouw en Verlies
€ 75,- per uur (incl. reiskosten < 20 km)

Alle prijzen zijn inclusief btw.
​Reisafstanden meer dan 20 km € 0,19 per km

RONDOM Rouw en Verlies