RONDOM Rouw en Verlies

Rouw en verliesbegeleiding

aan nabestaanden

Wanneer je iemand verliest die je erg dierbaar is verandert voor je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit en niets is meer hetzelfde. Je rouwt om degene die er niet meer is. Het is vaak een ingrijpend en langdurig proces dat veel met je doet. Rouwen is een hoogst individuele ervaring. Ik bied zorg aan nabestaanden waarbij ik u emotioneel ondersteun en begeleid in uw rouw en verdriet. Gedurende deze moeilijke periode bied ik hulp bij het dóórleven van de rouw.

Psychosociale Hulpverlening

​In de periode na een overlijden kan ik nabestaanden psychosociale hulp verlenen. Dat doe ik door ze therapeutisch te begeleiden bij psychische, emotionele en sociale gevolgen, die ze ervaren binnen een gezin of familie, in andere relaties en op het werk.

Geen mens is zo aanwezig als de persoon die wordt gemist.

Lotgenotengroep voor mensen die een geliefde hebben verloren ten gevolg van zelfdoding.

Iemand verliezen door zelfdoding is ingrijpend en zwaar, het is één van de zwaarste klappen die je kunt meemaken. Verlies door zelfdoding is verschillend van alle andere sterfgevallen. De manier waarop jij je verdriet ervaart is uniek. Persoonlijke ervaringen, relaties en levensomstandigheden maken dat een verlies voor iedereen anders is. Toch kan het helpend zijn om je verhaal te delen met mensen die naar je luisteren en het vooral begrijpen, doordat ze een soort gelijke ervaring hebben. Afgelopen jaar heb ik bijeenkomsten georganiseerd en wil dit bij voldoende vraag weer herhalen. Bent u geïnteresseerd en zou u graag met lotgenoten in contact komen, neem dan contact op.

Ondersteuning en Therapeutische begeleiding bij rouw en verlies

RONDOM Rouw en Verlies

​In de ondersteuning en begeleiding bij rouw en verlies heb ik aandacht voor het proces van rouw en sta ik nabestaanden en gezinnen bij tijdens een periode van verdriet. Met een luisterend oor, aandacht, begrip en erkenning bied ik handvatten om verder te gaan na het overlijden van de geliefde. Als rouw- en verlies begeleider ben ik ervaren en geschoold. Indien er sprake is van stagnerende rouw kan ik verwijzen voor passende therapie.

EMDR/ EFT, Soms maak ik mee dat door de manier waarop men iemand is kwijt geraakt, bijvoorbeeld ten gevolge van een zeer plotseling overlijden of op een bijzonder nare of pijnlijke manier, een zeer moeilijk rouwproces wordt ervaren. En waarbij deze ervaring het natuurlijk beloop van het rouwen in de weg staat.

Deze mensen kunnen baat hebben bij:

Een relatief kortdurende vorm van traumabehandeling zoals EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) of wel met deze interventie vervaagt een herinnering en pijnlijke emotie die aan deze herinnering is gekoppeld.

Of

EFT (Emotional Freedom Techniques) is een techniek die oude Chinese wijsheden combineert met moderne cognitieve therapie en lichamelijke stimulatie. Tijdens een sessie wordt een(emotionele) stressreactie geactiveerd en wordt tegelijkertijd een rustgevend signaal aan je lichaam gegeven en her programmeert het brein. Je hele systeem krijgt zo een reset.

Het rouwproces kan daarna makkelijker een natuurlijk beloop hebben.

Voor het inzetten van beide interventies ben ik bekwaam en kan het op maat individueel inzetten.

Het gezin in rouw

RONDOM Rouw en Verlies

Als een dierbare overlijdt, heeft dit invloed op het hele gezin. Ouders hebben hun eigen verdriet en moeten omgaan met het verdriet van hun kinderen. Goede begeleiding van de ouders zorgt dan voor een veilige en warme opvang van de kinderen. Als de ouders ruimte krijgen om met hun eigen verdriet om te gaan, ervaren zij ook ruimte om hun kinderen goed te kunnen opvangen. Hulp van een professional kan ouders helpen er voor hun kinderen te zijn. Ik begeleid gezinnen bij rouw en verlies en geef advies hoe om te gaan met de emoties van kinderen. Daarbij houd ik rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Als professional geef ik adviezen over de periode na het overlijden en help ik het gezin bij het doorleven van de rouwperiode.

​Werkwijze

Ik werk in de gemeente Montferland, de Liemers en omliggende regio als gediplomeerd coach en rouw- en verliesbegeleider.
Wanneer u de begeleiding gedurende deze emotionele fase in uw leven aan mij toevertrouwt, kunnen we samen kijken waar uw behoefte in ondersteuning ligt. Heeft u behoefte aan begeleiding, een luisterend oor en/of handvatten om verder te gaan na het overlijden van uw dierbare.
Als u contact opneemt, kom ik graag bij u voor een kennismakingsgesprek en kunnen we uw hulpvraag met elkaar bespreken en kijken of ik wat voor u kan betekenen. Alles wat we bespreken, blijft onder ons.
De kosten van rouw en verlies begeleiding kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Informatie over vergoedingen voor begeleiding vindt u op de pagina Tarieven.

RONDOM Rouw en Verlies
RONDOM Rouw en Verlies
RONDOM Rouw en Verlies

Rouw en verlies horen bij het leven. Rouwbegeleiding kan vergoed worden. Ik ben geregistreerd lid van de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), VPMW (Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk) en van de stichting RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u voor rouwbegeleiding meestal een declaratie indienen bij uw zorgverzekeraar. Informatie over vergoedingen voor begeleiding in deze fase vindt u op de pagina Tarieven.​

Lotgenotenkring

RONDOM Rouw en Verlies organiseert ook dit aankomende jaar samen met drie andere collega Rouw- en verliesbegeleiders maandelijks de Lotgenotenkring in zes achtereenvolgende bijeenkomsten. De Lotgenotenkring voor Rouw en Verlies is voor mensen die recent een dierbare hebben verloren door overlijden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in Montferland, de Lingewaard, de Liemers en Overbetuwe.

RONDOM Rouw en Verlies