RONDOM Rouw en Verlies

Over mij

Als praktijkondersteuner in een huisartsenpraktijk kom ik geregeld in contact met mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Omdat de geneeskunde zich steeds verder ontwikkelt, duurt het voor ongeneeslijk zieke mensen vaak langer voordat de terminale fase begint. De eindigheid van het leven blijft die hele periode aanwezig. Een onzekere tijd, waarin degene die ziek is en de dierbare naasten heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees, met momenten van verdriet en vreugde. Die fase kan lang duren, directe zorg is niet altijd nodig, maar er kan wel behoefte zijn aan aandacht, betrokkenheid en steun.

Ook na een overlijden kom ik bij nabestaanden thuis en dan merk ik dat er behoefte is om over de overledene te praten. Over wie hij of zij was, over het ziekbed, overlijden en de uitvaart. Voor de anderen gaat het leven door en nabestaanden willen hen vaak niet belasten met hun verdriet en verhalen.

Begeleiding bij het doormaken van een levensbedreigende ziekte, begeleiding rondom het overlijden en begeleiding bij rouw en verlies om het leven dragelijker te maken.

​Als vrijwilliger bij de terminale thuiszorg was ik me bewust van de betekenis die ik kon hebben voor iemand die gaat sterven en de mantelzorgers daaromheen. Door er te zijn met emotionele steun en praktische ondersteuning.

Als coach met een empathisch vermogen, een luisterend oor en kan ik goed en helder informatie overbrengen.

Als rouw- en verliesbegeleider, coach en stervensbegeleider gebruik ik de combinatie van kennis en ervaring om mensen te helpen rondom het levenseinde. Dat doe ik door mensen met een levensbedreigende ziekte en hun dierbaren te begeleiden en door nabestaanden emotionele begeleiding en ondersteuning te bieden

​Judith Nijland

RONDOM Rouw en Verlies