RONDOM Rouw en Verlies

Lotgenotenkring Rouw & Verlies

RONDOM Ziekzijn, Overlijden en Rouw organiseert ook dit aankomende jaar samen met drie andere collega Rouw- en verliesbegeleiders maandelijks de Lotgenotenkring in zes achtereenvolgende bijeenkomsten. De Lotgenotenkring voor Rouw en Verlies is voor mensen die recent een dierbare hebben verloren door overlijden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in Montferland, De Lingewaard, De Liemers en Overbetuwe.

Tijdens de Lotgenotenkring vinden nabestaanden elkaar in hun eigen unieke rouwervaring, er is aandacht, erkenning en wederzijds respect. Er zal wat verteld worden over het rouwen. Er zal in gegaan worden op de invloed van rouw op de nabestaande en de ervaring met het verlies en verdriet dat gevoeld wordt, maar ook de invloed en gevolgen die het heeft op alle betrokkenen er omheen. Vooral is er ruimte voor ieders verhaal, het contact en de herkenning in elkaars ervaringen.

Wij, Judith Nijland, Ronald Kersten, Manon Huisman, Marieke Bluemer, Miranda van der Meijde en Anne Mogezomp-Heetkamp, begeleiden mensen na het overlijden van een dierbare met een luisterend oor, praktische tips, en delen onze kennis en ervaringen om zicht te krijgen op hoe rouw werkt en op welke manier jij steun kunt vinden.

Onze praktijken hebben de krachten gebundeld om nabestaanden en mensen die met een verlieservaring te maken hebben gekregen bij te staan in hun rouwproces.

Samen hebben wij de lotgenotenbijeenkomsten opgepakt omdat we de ervaring hebben dat bij nabestaanden de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan, groot is. Elkaars ervaringen uitwisselen om zo het gevoel van alleen zijn dat in de afgelopen coronatijd alleen nog maar groter leek, te onderdrukken of even kwijt te zijn. Graag verwijs ik naar de website van de Lotgenotenkring: www.lotgenotenkring.nl.

Bijeenkomsten Lotgenotenkring

De zes bijeenkomsten zullen gehouden worden in Huissen, Westervoort en Didam en Heteren

kosten 90 euro voor het heel traject

Bent u geïnteresseerd en heeft u recent afscheid moeten nemen van uw geliefde, dan nodigen Ronald, Manon, Judith, Marieke, Miranda of Anne u van harte uit om deel te nemen aan de Lotgenotenkring.

Lotgenotenkring Rouw & Verlies

Groep1e bijeenkomst2e bijeenkomst3e bijeenkomst4e bijeenkomst5e bijeenkomst6e bijeenkomst
Heteren10 september8 oktober5 november10 december7 januari4 februari
Huissen8 september6 oktober3 november8 december5 januari2 februari
Didam10 september8  oktober5 november10 december7  januari4 februari
Westervoort8 september6  oktober3 november8 december5  januari2 februari

Locatie: Heteren
Huiskamer van Heteren, Het Kwadrant 2,6666 AR Heteren
Tijd: 19.00-21.30

Locatie: Huissen
’t Convent, Raadhuisplein 1, 6681 AR Huissen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Locatie: Westervoort,
Kultuurhus “De Nieuwhof”, Rivierweg 1, 6932 KA, Westervoort.
Tijd: 10.00 uur -12.30

Locatie: Didam
Gezondheidscentrum Didam, Panhuis 52, 6941 BZ Didam
Tijd: 19.00 – 21.30 uur

De Lotgenotenkring organiseert: Kwartaalbijeenkomsten

Voor deelnemers van Lotgenotenkring Rouw & Verlies organiseren wij kwartaalbijeenkomsten. We geven op een andere manier invulling aan de lotgenotenbijeenkomsten. Dit doen we in de vorm van wandelingen, creatieve activiteiten, toneel enz. Deelnemers worden hiervan via de site en een ledenapp op de hoogte gebracht. Inschrijving gaat via lotgenotenkring@gmail.com.

RONDOM Rouw en Verlies