RONDOM Rouw en Verlies

Lotgenotenkring Rouw & Verlies

RONDOM Ziekzijn, Overlijden en Rouw organiseert ook dit aankomende jaar samen met drie andere collega Rouw- en verliesbegeleiders maandelijks de Lotgenotenkring in zes achtereenvolgende bijeenkomsten. De Lotgenotenkring voor Rouw en Verlies is voor mensen die recent een dierbare hebben verloren door overlijden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in Montferland, de Lingewaard, de Liemers en Overbetuwe.

Tijdens de Lotgenotenkring vinden nabestaanden elkaar in hun eigen unieke rouwervaring, er is aandacht, erkenning en wederzijds respect. Er zal wat verteld worden over het rouwen. Er zal in gegaan worden op de invloed van rouw op de nabestaande en de ervaring met het verlies en verdriet dat gevoeld wordt, maar ook de invloed en gevolgen die het heeft op alle betrokkenen er omheen. Vooral is er ruimte voor ieders verhaal, het contact en de herkenning in elkaars ervaringen.

Ronald en Judith kennen elkaar van de opleiding Nabestaandenzorg en hierna zijn zij beiden de begeleiding van nabestaanden op hun eigen manier invulling gaan geven.  Ronald in de vorm van wandel coaching . Hij gaat met cliënten wandelend in gesprek waarbij hij de elementen van de natuur als metaforen gebruikt in zijn gesprekken over de rouw en het verdriet. Judith en Marlies zijn allebei Rouw- en verliesbegeleider en geven begeleiding gedurende het rouwproces. Dit jaar heeft Manon Huisman, ook rouw en verliesbegeleider zich bij de Lotgenotenkring  aangesloten.
Wanneer iemand zijn naaste heeft verloren begeleiden wij en is er alle ruimte voor het verhaal, het verdriet en alles wat erbij komt kijken. Ook wanneer iedereen om de nabestaande heen de dagelijkse gang van zaken weer heeft opgepakt.

Samen hebben wij deze bijeenkomsten opgepakt omdat we de ervaring hebben dat bij nabestaanden de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan, groot is. Elkaars ervaringen uitwisselen om zo het gevoel van alleen zijn dat in de afgelopen coronatijd alleen nog maar groter leek, te onderdrukken of even kwijt te zijn. Graag verwijs ik naar de website van de Lotgenotenkring: www.lotgenotenkring.nl.

Bijeenkomsten Lotgenotenkring

De zes bijeenkomsten zullen gehouden worden in Huissen, Duiven en Didam en Heteren

De kosten inclusief consumptie bedragen 75 euro.

Bent u geïnteresseerd en heeft u recent afscheid moeten nemen van uw geliefde, dan nodigen Ronald, Marlies, Manon en Judith u van harte uit om deel te nemen aan de Lotgenotenkring.

Lotgenotenkring Rouw & Verlies

Groep1e bijeenkomst2e bijeenkomst3e bijeenkomst4e bijeenkomst5e bijeenkomst6e bijeenkomst
Heteren14 september19 oktober16 november14 december18 januari15 februari
Huissen10 september15 oktober19 november10 december14 januari11 februari
Didam12 september24 oktober14 november12 december16 januari13 februari
Duiven10 september22 oktober12 november10 december14 januari11 februari

Locatie: Heteren
Huiskamer van Heteren, Het Kwadrant 2,6666 AR Heteren
Tijd: 19.00-21.30

Locatie: Huissen
’t Convent, Raadhuisplein 1, 6681 AR Huissen
Tijd: 10.00 – 12.30 uur

Locatie: Duiven
Huis van Droo, Fuutstraat 50, 6921 WJ Duiven
Tijd: 10.00 uur -12.30

Locatie: Didam
Gezondheidscentrum Didam, Panhuis 52, 6941 BZ Didam
Tijd: 19.00 – 21.30 uur

De Lotgenotenkring organiseert: Kwartaalbijeenkomsten

Voor deelnemers van Lotgenotenkring Rouw & Verlies organiseren wij kwartaalbijeenkomsten. We geven op een andere manier invulling aan de lotgenotenbijeenkomsten. Dit doen we in de vorm van wandelingen, creatieve activiteiten, toneel enz. Deelnemers worden hiervan via de site en een ledenapp op de hoogte gebracht. Inschrijving gaat via lotgenotenkring@gmail.com.

RONDOM Rouw en Verlies