Blog2023-09-20T14:47:49+00:00
RONDOM Rouw en Verlies

Blog

Omdat begeleiding van zowel mensen die ziek zijn en hun naasten en de begeleiding van nabestaanden erg belangrijk en zinvol kan zijn, heb ik besloten om ieder kwartaal een ervaring via dit Blog met u te delen.
​Begeleiding en hulp die veel verder door werkt dan de begeleiding die op dat moment geboden wordt……

De zorg gaat ook door na overlijden….

Afgelopen maart is het twee jaar geleden dat hij overleed na een lang ziekbed. Hij was nog geen vijftig, haar lieve echtgenoot en vader van drie opgroeiende kinderen. Tijdens zijn ziekbed en vooral in de laatste levensfase werden hij en zijn gezin intensief begeleidt door de huisarts. Bijna wekelijks kwam de huisarts langs, nam alle tijd voor hem. Maar ook zij, zijn vrouw voelde een warme en vooral professionele betrokkenheid. De huisarts nam de tijd om het stervensproces goed te begeleiden en had ook oog voor haar; "sliep ze wel goed?", " trok ze het allemaal?", "hoe ging het met de kinderen?" Om het lijden te verzachten werd samen met de huisarts besloten tot palliatieve sedatie. Hij nam afscheidt, [...]

Nogmaals afscheid

Vorig jaar is hij haar ontvallen. Hij was al enige tijd ziek. Hij was bekend met hartfalen. Achteraf weet ze nu, dat na het vaststellen van deze diagnose, de levensverwachting ongeveer 5 jaar zal zijn. Maar dat wist ze niet en dus kwam zijn overlijden voor haar “onverwacht”. Wat is onverwacht, als je weet dat je echtgenoot euthanasie wenst en dit ook met jou en de huisarts bespreekt. Je kunt beter zeggen, het verloop van de ziekte en de dood die erop volgt, heeft ze niet overzien. Voor hem was de kwaliteit van leven niet dragelijk meer. Door het onvermogen van zijn hart was hij continue benauwd en had hij totaal geen energie meer. Hierdoor was hij steeds meer [...]

“Gaat het dan nog niet goed met jou?”

Aan het eind van de maand is het twee jaar geleden dat haar echtgenoot is overleden. Haar maatje, haar eerste en enige liefde. Na een huwelijk van 46 jaar is hij twee jaar geleden overleden ten gevolge van een tumor in zijn hersenen. Het zijn twee moeilijke jaren geweest, als ze erop terugkijkt. Het eerste jaar overleven en het tweede jaar proberen de draad weer op te pakken. Het valt niet mee, het gemis is constant aanwezig en duikt op de meest onverwachte momenten op. Haar werk als verzorgende heeft ze dit afgelopen jaar weer opgepakt. Ook dit viel niet mee vooral als er zich onverwachte situaties voor deden, kon het verdriet haar overvallen en daar had ze moeite [...]

Rouw

Het is nu op de kop af 6 maanden geleden dat hij overleed. Na een slopende ziekte moest hij het leven loslaten. Ze heeft zo met hem meegeleefd en geleden. Een ontzettend zware tijd en ze had toen niet kunnen bedenken dat zij een evenzo zware tijd zou doormaken in het gemis van hem na zijn overlijden.Ze kan wel zeggen dat het een ware worsteling is en een proces waarbij  je hele wezen niet gespaard blijft. Die ontzettende  onrust die ze ervaart. De eerste periode na zijn overlijden waarbij ze alles wilde ontvluchten. Als ze maar weg was of iets kon ondernemen. Het lukte niet om bij hem te komen, de tranen kwamen wel maar ze kon het niet [...]

​Schuldgevoelens

​​Ze zouden volgend jaar 60 jaar getrouwd zijn geweest. Anderhalf jaar geleden is zij hem ontvallen. Ze was al jaren ziek, ze had de ziekte van Parkinson. Hij was er voor haar in voor- en tegenspoed, dat is wat ze elkaar beloofd hadden toen ze met elkaar trouwden. Terugkijkend op hun leven samen hebben ze het goed gehad. Twee kinderen kregen ze, een jongen en een meisje. Wat waren ze gelukkig en ook heel tevreden. Hij verdiende de kost en zij was er overdag voor de kinderen. Toen de kinderen groter werden is zij in de huishouding gaan werken op verschillende adresjes en daardoor hadden ze het iets ruimer en konden ze met het gezin uitstapjes maken. De kinderen [...]

RONDOM Rouw en Verlies
Ga naar de bovenkant