RONDOM Rouw en Verlies

​Begeleiding bij
rouw en verlies

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Zo kun je rouw ervaren na overlijden van een geliefde of bij verlies van gezondheid ten gevolge van ziekte, ongeval of andere incidenten. Maar ook rouw bij het verlies van zwangerschap t.g.v. een miskraam of abortus. Of gevoelens van rouw en verlies ten gevolge van kinderloosheid, veranderingen in relaties door ziekte of scheiding of het verlies van een baan. Allerlei gebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens waar je bij momenten even niet weet wat je er mee aan moet en waarbij hulp en begeleiding wenselijk kan zijn.

RONDOM Rouw en Verlies

Begeleiding na overlijden

Wanneer je iemand verliest die je erg dierbaar is, verandert voor je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit en niets is meer hetzelfde. Je rouwt om degene die er niet meer is. Het is vaak een ingrijpend en langdurig proces dat veel met je doet. Rouwen is een hoogst individuele ervaring. Ik bied zorg aan nabestaanden waarbij ik mensen emotioneel ondersteun en begeleid in het persoonlijke proces van rouw en verdriet. Gedurende deze moeilijke periode bied ik hulp bij het dóórleven van de rouw.

RONDOM Rouw en Verlies

Gezin en rouw

Als een dierbare overlijdt, heeft dit invloed op het hele gezin. Ouders hebben hun eigen verdriet en moeten omgaan met het verdriet van hun kinderen. Goede begeleiding van de ouders zorgt dan voor een veilige en warme opvang van de kinderen. Als de ouders ruimte krijgen om met hun eigen verdriet om te gaan, ervaren zij ook ruimte om hun kinderen goed te kunnen opvangen. Hulp van een professional kan ouders helpen er voor hun kinderen te zijn. Ik begeleid gezinnen bij rouw en verlies en geef advies hoe om te gaan met de emoties van kinderen. Daarbij houd ik rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Als professional geef ik adviezen over de periode na het overlijden en help ik het gezin bij het doorleven van de rouwperiode. Soms is het nodig om het kind of jongere persoonlijk te begeleiden. Tijdens deze begeleiding zal ik altijd in overleg en samenspraak met de ouders de begeleiding inhoud geven.

RONDOM Rouw en Verlies

Begeleiding bij verlies van gezondheid

Ervaart u of uw naaste ten gevolge van verlies van gezondheid door een ziekte, een ongeval of een incident zoals een herseninfarct, problemen om de draad van het leven weer op te pakken? Om weer te leren genieten van het leven en de veranderingen die een ziekte met zich meebrengt te leren aanvaarden?

Dan kan begeleiding en hulp de inzichten en het vertrouwen bieden om de nieuwe toekomst weer tegemoet te treden.

RONDOM Rouw en Verlies

Begeleiding bij een ernstige en/of levensbedreigende ziekte

Heeft u of uw naaste een ernstige en/of levensbedreigende ziekte en u bent zich bewust van de mate van kwaliteit van leven of de eindigheid ervan. Dan is het fijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat. Over uw leven en uw verdriet, uw angst of hoe u uw ziekte beleeft of van uw geliefde. Over wat u vreugde brengt en bracht en dankbaarheid of over een mogelijk naderend afscheid. Begeleiding, waarbij u altijd zelf de regie hebt, maakt het mogelijk dat u zich in alle rust, wanneer er sprake is van een naderend einde, zo goed als mogelijk kunt voorbereiden op wat komen gaat.  Uw dierbaren, de mensen om u heen hebben hun eigen gedachten en vragen en soms is het moeilijk om met elkaar te praten over het rouwproces dat u en uw naasten als gevolg van de levensbedreigende ziekte doormaken. Ik kan dan een verbindende schakel zijn. Ik kan uw naasten helpen met hun emoties en vrijblijvend hulp bieden in de communicatie met zorgverleners.

​Het gezin en een levensbedreigende ziekte

Een ernstige levensbedreigende ziekte van een gezinslid, van een van de ouders of van een kind, heeft invloed op het hele gezin. Goede begeleiding en opvang van de ouders zorgt dan voor een veilige en warme omgeving voor de kinderen. Als ouders de ruimte hebben om met elkaar in dialoog te blijven over de situatie die is ontstaan, kunnen onduidelijkheden zoveel mogelijk weggenomen worden. Door goede begeleiding ervaren zij ook ruimte om hun kinderen te kunnen opvangen. Hulp van een professional kan ouders helpen er voor hun kinderen te zijn. Daarbij is het van belang om rekening te houden met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt. Wat vertel je de kinderen en hoe doe je dat? Hoe betrek je ze bij het proces, bij de laatste levensfase of rondom het levenseinde? Als professional ondersteun ik gezinnen die hiermee te maken krijgen.

Begeleiding bij kinderloosheid

Ook wel een onzichtbaar verlies genoemd, het is soms moeilijk om in woorden te vatten wat definitieve ongewenste kinderloosheid met je doet. Voor de buitenwereld lijkt je situatie ongewijzigd. Maar voor jou ziet de toekomst er opeens heel anders uit dan je je had voorgesteld. Het verdriet van ongewenste kinderloosheid, hoe onzichtbaar het voor de buitenwereld ook is, valt niet te negeren. Om daarmee om te gaan, kun je hulp en steun goed gebruiken.

Begeleiding bij andere levensgebeurtenissen zoals verlies van baan of veranderingen in relaties t.g.v. ziekte, scheiding, enz.

Door een scheiding heen gaan kan erg emotioneel en zwaar zijn. Je kan je overweldigd voelen door alle emoties en misschien niet weten hoe je alles een plekje moet geven. Een echtscheiding zal veel verandering met zich meebrengen in je leven. Het verlies van een baan kan een rouwproces op gang brengen omdat er een belangrijke verandering plaatsvindt in jouw leven. Of ben je Mantelzorger dan heb je te maken met verlieservaringen. Allereerst het gezondheidsverlies van degene die je verzorgt, maar ook het verlies van contact zoals het was.

Kortom allemaal verlies ervaringen waarbij rouwgevoelens parten kunnen spelen omdat er sprake is van verlies van onder andere emotioneel welbevinden en perspectief

RONDOM Rouw en Verlies

Soms is het gemakkelijker om over zulke dingen te praten met een professionele, betrokken buitenstaander, die zich heeft gespecialiseerd in begeleiding van mensen met een ernstige en/of levensbedreigende ziekte.