RONDOM Rouw en Verlies

Begeleiding en emotionele steun

​RONDOM Rouw en Verlies biedt begeleiding en emotionele steun.

Het omgaan met verlies wordt rouwen genoemd en doet veel met iemand. Rouw komt voor bij elke vorm van verlies. Het betekent dat je langzaam went aan het idee van het verlies en dat je de nieuwe situatie langzaam begrijpt en leert aanvaarden. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan: omgaan met rouw en verlies kan erg moeilijk zijn. Bij rouwen is er geen goed of fout, iedereen rouwt op zijn eigen manier!

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Zo kun je rouw ervaren na overlijden van een geliefde of bij verlies van gezondheid ten gevolge van ziekte, ongeval of andere incidenten. Of gevoelens van rouw en verlies ten gevolge van het verlies van zwangerschap door een miskraam of abortus. Maar ook bij kinderloosheid, veranderingen in relaties door ziekte of scheiding of het verlies van een baan. Allerlei gebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens waar je bij momenten even niet weet wat je er mee aan moet en waarbij hulp en begeleiding wenselijk kan zijn.

Wat is rouw

Rouw komt voor bij elke vorm van verlies. De wijze waarop je rouwt heeft alles te maken met hechting, de mate van hechting.

De pijlers van rouw zijn:

De verlieservaring; het doorleven van de pijn en het verdriet bij verlies van dierbaren, omgeving, idealen e.a.
Bewust zijn van de emoties die je voelt en het uiten ervan.
Het integreren van het verlies; Het accepteren van de realiteit van het verlies.
Het aanpassen aan een nieuw leven waarin het verlies aanwezig is; Een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.

Een proces waarbij zowel verlies als anderzijds het leven verder gaat.

Lotgenotenkring

RONDOM Rouw en Verlies organiseert ook dit aankomende jaar samen met vijf andere collega Rouw- en verliesbegeleiders, maandelijks de Lotgenotenkring in zes achtereenvolgende bijeenkomsten. De Lotgenotenkring voor Rouw en Verlies is voor mensen die recent een dierbare hebben verloren door overlijden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in Montferland, Lingewaard, De Liemers en Overbetuwe.
Informatie, data en tijden van de bijeenkomsten Lotgenotenkring en de Kwartaal Seizoen Bijeenkomsten vindt u op de pagina Lotgenotenkring

Lees meer

Agenda / mededelingen

OVERNAME, Vanaf januari 2023 werk ik samen met Heleen v.d. Hurk om een langzame overdracht van haar praktijk; “Praktijk voor verliesverwerking” ,naar mijn bedrijf: “Rondom Rouw en Verlies”, mogelijk te maken, zodat zij van haar pensioen kan gaan genieten

Dit pensioen is januari 2025 aanstaande. In de afgelopen periode heb ik cliënten van haar praktijk mogen begeleiden en is haar deskundigheid op het gebied van rouw en verlies hierin van grote waarde geweest. Voorheen was mijn bedrijf meer gericht op rouw en verlies bij overlijden maar ik heb de afgelopen periode veel ervaring opgedaan met rouw en verlies bij autisme, verstandelijke beperking, verlies van gezondheid en kinderloosheid. Maar ook begeleiding van mantelzorgers die door verlies van gezondheid van hun geliefde te maken hebben met verandering van de relatie en toekomst perspectief

BLOG Een bijzondere persoonlijke ervaring of herinnering van mijzelf of van mijn cliënten deel ik in mijn blog

ACTIVITEIT Vrijdag 5 juli ontspannende activiteit huifkartocht met een high tea voor cliënten van 13.30 tot uiterlijk 16.00 uur.

EMDR en EFT
Wanneer rouw gepaard gaat met heftige emoties ten gevolge van traumatische ervaringen of gebeurtenissen kan een zeer moeilijk rouwproces worden ervaren en het natuurlijk beloop van het rouwen en het verwerken van het verlies in de weg staan. Mensen kunnen dan baat hebben bij een relatief kortdurende vorm van traumabehandeling zoals EMDR of EFT. Het proces van rouw en verlies kan daarna makkelijker een natuurlijk beloop hebben.

Lees meer

Foto’s

Ongeveer vier keer per jaar organiseer ik ontspannende activiteiten voor mijn cliënten. Het doel hiervan is dat zij elkaar ontmoeten en elkaar vinden in hun persoonlijke verhaal. Ruimte voor een stuk erkenning en herkenning. Zo organiseer ik jaarlijks een kerstthee, wandelingen, creatieve bijeenkomsten, enz. Daarnaast geef ik scholing over rouw en verlies of neem deel aan evenementen.

Bekijk de foto’s

Ondersteuning en Therapeutische begeleiding bij rouw en verlies

Als rouw en verliesbegeleider volg ik een heel individueel pad omdat ieder rouwproces op een heel eigen manier wordt beleefd. Ik begeleid en heb oog en aandacht, zonder enig oordeel, voor ieder uniek persoon en unieke situatie…. Lees meer

Rouw en verlies

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Zo kun je rouw ervaren na overlijden of het verlies van….  Lees meer

Begeleiding bij Rouw en verlies

Rouwen kan bij allerlei levensgebeurtenissen ervaren worden. Zo kun je rouw ervaren na overlijden van een geliefde of bij verlies van gezondheid ten gevolge van ziekte, ongeval of andere incidenten. Maar ook bij het verlies van zwangerschap t.g.v. een miskraam of abortus, of gevoelens van rouw en verlies ten gevolge van kinderloosheid. Veranderingen in relaties door ziekte of scheiding of het verlies van een baan. Allerlei gebeurtenissen die kunnen leiden tot gevoelens waar je bij momenten even niet weet wat je er mee aan moet en waarbij hulp en begeleiding wenselijk kan zijn en waarbij het fijn kan zijn om in vertrouwen met iemand te kunnen praten die niet heel dichtbij staat. Over uw leven en uw verdriet, uw angsten of het beleven van uw ziekte of die van de ander waar u als mantelzorger bij betrokken bent.

Werkwijze

Als rouw en verliesbegeleider volg ik een op de persoon gericht pad omdat ieder zijn rouw en verlies op een heel eigen manier beleefd. Ik begeleid en heb oog en aandacht, zonder enig oordeel voor ieder uniek persoon en situatie. In deze persoonlijke aandacht fungeer ik als luisterend oor, ik hou een spiegel voor en probeer met een stukje psycho-educatie het rouwproces te normaliseren. Rouw is tenslotte geen ziekte maar een zeer menselijk en emotioneel proces waar iedereen in het leven in meer of mindere mate mee te maken krijgt. Bij een stagnering of intense rouw pas ik in overleg interventies toe met als doel: aanpakken van de problemen die in de weg staan om de rouw op een natuurlijke en zachtere manier te doorleven.

RONDOM Rouw en Verlies

SAMENWERKING

RONDOM Rouw en Verlies werkt samen met een heel netwerk aan professionals op het gebied van zorg in de laatste levensfase, stervensbegeleiding en nabestaandenzorg.

Judith

OVER MIJ

Als rouw en verlies begeleider, coach en stervensbegeleider sta ik mensen bij in het verlies van geliefden t.g.v. overlijden, verlies van gezondheid en andere levensgebeurtenissen zoals kinderloosheid, scheiding, verlies van baan, enz.

RONDOM Rouw en Verlies

CONTACT

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik informeer u graag over de mogelijkheden van mijn begeleiding en de eventuele vergoeding hiervoor.​

RONDOM Rouw en Verlies

SAMENWERKING

RONDOM ziekzijn, overlijden en rouw werkt samen met een heel netwerk aan professionals op het gebied van zorg in de laatste levensfase, stervensbegeleiding en nabestaandenzorg.

Judith

OVER MIJ

Als rouw en verlies begeleider, nabestaanden begeleider en stervensbegeleider sta ik mensen bij rondom het levenseinde…..

RONDOM Rouw en Verlies

CONTACT

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op. Ik informeer u graag over de mogelijkheden van begeleiding in de laatste levensfase, nabestaandenzorg en de eventuele vergoeding hiervoor.​

RONDOM Rouw en Verlies